Zakres usług

Grodzice stalowe i z tworzyw sztucznych

 • Wbijanie i wyrywanie grodzic stalowych metodą dynamiczną oraz statyczną.
 • Kompleksowa obsługa polegająca na montażu ścian z grodzic stalowych wraz z ramami i rozparciami.
 • Montaż stałych murów oporowych oraz ścian tymczasowych.
 • Montaż grodzic przy użyciu żurawia i wibromłota, koparki i wibromłota oraz palownicy i wibromłota lub prasy.

 

Pale FDP

 • Pale FDP, CFA, DSM wzmacniają ośrodek gruntowy podnosząc wytrzymałość.
 • Do wytworzenia pala używa się palownicy i specjalnej głowicy odpowiedniej do rodzaju wykonywanych kolumn.

Kotwy, mikropale, gwoździe gruntowe

 • Służą do wzmocnienia ośrodka gruntowego lub przeniesienia sił ścian i murów oporowych.
 • Mikropale wzmacniają ośrodek gruntowy podnosząc wytrzymałość.
 • Kotwy przenoszą część sił oddziaływujących na ściany lub mury oporowe.
 • Gwoździe gruntowe zabezpieczają skarpy i osuwiska.

Skaner rdzeni wiertniczych

Jet-grouting i iniekcje niskociśnieniowe

 • Wysokociśnieniowa iniekcja zaczynu cementowego w ośrodek gruntowy.
 • Posiadamy niezbędną wiedzę na temat dodatków do zaczynów cementowych pozwalającą na odpowiedni dobór receptury dla danego zadania.
 • Niskociśnieniowa iniekcja pozwala na zespolenie ośrodka gruntowego poprzez wypełnienie porów i pustek w ośrodku gruntowym.

FEDRECHT Sp. z o.o.   |   ul. Kowola 11, 43-220 Bojszowy Nowe   |   tel.(+48) 32 666 31 00   |   NIP:2220901195   |   REGON:365377087   |   KRS:0000636107