Skaner rdzeni wiertniczych

Dowiedz się więcej
o naszym skanerze
rdzeni wiertniczych

FEDRECHT sp. z o.o. posiada w swojej ofercie skanowanie rdzeni wiertniczych. Jest to usługa dedykowana dla sektora wiertniczego. Skanowanie rdzeni wiertniczych ma zastosowanie w wierceniach poszukiwawczych gdzie zachodzi potrzeba dokumentacji prowadzonych prac geologicznych. Skaner rdzeni wiertniczych służy do digitalizacji danych geologicznych. Urządzenie pozwala na wykonywanie obrazu 360° rdzenia pobranego z otworu wiertniczego. Otwory rdzeniowe wykonywane są w celu dokładnego zgadania struktury geologicznej danego rejonu. Przy pomocy urządzenia wiertniczego wyposażanego w zestaw do wierceń metodą rdzeniową z rdzeniówka klasyczną lub wrzutową wykonuje się otwór w strukturze geologicznej z jednoczesnym pobieraniem rdzenia do wnętrza aparatu rdzeniowego, po odwierceniu głębokości odpowiadającej długości rdzeniówki w którą wyposażony jest zestaw przewodu wiertniczego operator wiertnicy wymarszowuje przewód z otworu lub sam aparat rdzeniowy i z jego wnętrza wyjmowany jest rdzeń.

W zależności od celu, dla którego wykonywany jest otwór rdzeniowy, często zdarza się, że materiał geologiczny poddawany jest badaniom niszczącym co powoduje bezpowrotną jego utratę. Urządzenie DMT CoreScan wraz z dostarczonym przez producenta oprogramowaniem pozwala na zachowanie obrazu rdzenia w formie cyfrowej. Nasza  firma zajmuje się wykonywaniem usługi skanowania wraz z opracowaniem raportu, w którym mogą znajdować się dane uzgodnione z Zamawiającym. Raport oprócz zdjęcia może zawierać takie dane jak wskaźniki: RQD, FS, FD, opis litologiczny, kierunek zapadania warstw, granice nieciągłości.

  • Tworzenie biblioteki
  • Umieszczanie danych technicznych dotyczących wiercenia
  • Interpretacje strukturalne –profil litologiczny, spągi i stropy warstw, spękania naturalne i wtórne, uskoki, żyły automatyczne wyznaczanie parametrów RQD, FS i FD
  • Interpretacje petrograficzne –rozróżnianie faz mineralnych, określanie zawartości minerałów, porowatości, kształtu i dystrybucji ziaren
  • Import wyników pomiarów geofizycznych
  • Możliwość wstępnej orientacji obrazu rdzenia
  • Import wyników badań: geomechanicznych, fizykochemicznych
  • Dostęp do bazy przez Internet
  • Tworzenie tabel i zestawień
  • Szybki dostęp do danych

Możliwości tego urządzenia są bogate. Oprócz samej digitalizacji rdzeni wiertniczych oraz uporządkowaniu ich i prezentacji w formie ciągłego profilu otworu możliwe jest również przedstawienie innych danych takich jak np. kierunek zapadania warstw oraz wiele innych.

Proces digitalizacji oprócz sektora wiertniczego może mieć zastosowanie w magazynach rdzeni wiertniczych gdzie po digitalizacji możliwe jest uporządkowanie systemu magazynowego oraz szybą interpretację wyników. Po procesie zeskanowania możliwe jest udostępnienie wyników w sieci i posiadanie do nich dostępu z każdego miejsca na świecie za pomocą Internetu. Posiadane przez nas urządzenie pozwala na prace zarówno w miejscu samego prowadzenia prac wiertniczych kiedy np. badane są warstwy z których wymagane jest zabezpieczenie prób do dalszych badań takich jak np. badania gazonośności dla których wymagany jest szybki proces zabezpieczenia prób do dalszych badań.

Innym sposobem wykorzystania jest skanowanie rdzeni już w samym magazynie rdzeni. Powyższe świadczy o mobilności urządzenia i szerokim zakresie jego stosowania. Wykonywane skanowanie odbywać się może w różnych trybach pracy takich jak np. zdjęcie 360 stopni oraz zdjęcie w trybie płaskim, oprócz tego możliwe są dwa tryby pracy tj. w trybie normalnej rozdzielczości (10 pixeli/mm) oraz wysokiej (40 pixeli/mm). Długość skanowanego jednego kawałka rdzenia jest dostosowana do powszechnie stosowanych standardów wiertniczych czyli do długości 1200mm. Przy zastosowaniu tej metody możliwe jest spełnienie wymagań międzynarodowych standardów dokumentacji złóż kopalin stałych np. w systemie YORK. Oferowana przez nas usługa dedykowana jest również dla Inwestorów w celu kontroli prowadzonych przez Wykonawców prac gdyż dokumentowane są bieżące postępy prac z ich fizycznym potwierdzeniem w formie skanu uzyskanych rdzeni. Dodatkowym atutem stosowania tej metody jest możliwość generowania obrazu 3D zeskanowanego rdzenia z naniesionymi strefami nieciągłości warstw co ułatwia projektowanie oraz interpretację wyników w zestawieniu z wynikami innych badań takich jak np. profilowanie gamma-gamma lub wynikami z badań laboratoryjnych. Istnieje możliwość korelacji wyników a nawet raportów w formie PDF z badanymi odcinkami rdzenia wiertniczego. W raporcie określa się również kierunek zapadnia warstw  geologicznych na podstawie granic nieciągłości co po krótkiej analizie geologii lokalnej pozwalana zorientowanie rdzenia bez potrzeby stosowania orientowanego poboru rdzenia wiertniczego co przyspiesza postęp prac oraz pozwala na oszczędność czasu oraz obniża koszt wykonywania drogich poborów rdzenia z orientacją jego kierunku.

Posiadamy doświadczenie w zakresie wykonywania usług tym urządzeniem.

Zobacz nasze zdjęcia

FEDRECHT Sp. z o.o.   |   ul. Kowola 11, 43-220 Bojszowy Nowe   |   tel.(+48) 32 666 31 00   |   NIP:2220901195   |   REGON:365377087   |   KRS:0000636107