Jet Grouting i iniekcje niskociśnieniowe

Jet Grouting
i iniekcje niskociśnieniowe

Jet-grouting iniekcje niskociśnieniowe

Jet-grouting to technologia iniekcji strumieniowej zaczynu cementowego wykonywania pod wysokim ciśnieniem w ośrodek gruntowy. Celem wykonywania jest utworzenie mieszaniny zaczynu cementowego i gruntu rodzimego która po związaniu cementu tworzy wytrzymałą jednorodną strukturę. Wyróżniane są trzy podrodzaje tej metody geoinżynieryjnej. Pierwszą to tak zwana iniekcja pojedyncza którą wykonuje się przy pomocy jednego medium, tylko zaczynu cementowego, i używana jest do wykonania najmniejszego zakresu średnic gotowych pali czyli w zależności od gruntu do 800mm. Drugim podrodzajem tej technologii jest iniekcja podwójna czyli przy zastosowaniu dwóch mediów tzn. zaczynu cementowego z równoczesnym podawaniem sprężonego powietrza w celu większej penetracji zaczynu w ośrodek gruntowy. Iniekcja podwójna służy do wytwarzania kolumn o większej średnicy tj. nawet do 2000mm w zależności od warunków geologicznych. Średnica wytworzonej kolumny jest ściśle związana z ośrodkiem gruntowym w którym wykonywana jest kolumna jak i od parametrów iniekcyjnych i parametrów zaczynu cementowego służącego do iniekcji. Trzecim podrodzajem tej technologii jest iniekcja potrójna która realizowana jest przy pomocy trzech mediów tj. zaczynu cementowego, sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem. Przy odpowiednich parametrach ośrodka gruntowego dzięki systemowy potrójnemu możliwe jest wytworzenie kulm o średnicy dochodzącej do nawet 3000mm. Jet grouting wykonuje się w celu wytworzenia przesłony przeciwfiltracyjnej lub jako kolumny fundamentowe. Częstym zastosowaniem jest wykonywanie kolumn jako nieprzesuszany dla wody korek na dnie komór wykonanych z grodzic stalowych, dzięki temu jest możliwe prowadzenie wykopu w miejscach gdzie poziom wód gruntowych zalega powyżej rzędnej dna wykopu, bez uszczelnienia dna wykopu może w niektórych przypadkach dochodzić do uniemożliwienia wykonania wykopu z powodu napływu wód gruntowych. Innym przypadkiem stosowania tej metody jest niemożliwość prowadzenia odwodnienia poprzez pomocowanie wody z racji zależności terenowych takich jak bliskie sąsiedztwo budowników na które mogłoby oddziaływać obniżenie zwierciadła wody w danym obszarze.

Kolumny iniekcyjne - wzmacnianie podłoża

Kolumny iniekcyjne wykonuje się przy pomocy zestawu sprzętu składającego się z: wiertnicy gąsienicowej o masie 5-20 ton wyposażonej w zestaw żerdzi dostosowanych do konkretnego podrodzaju (iniekcja pojedyncza, podwójna lub potrójna) o długości pozwalającej na osiągnięcie rzecznej dna wykonywanych kolumn bez potrzeby dodawania żerdzi wiertniczych, silosu na cement, podajnika cementu, mieszalnika zaczynu cementowego wyposażonego w wagę, zbiornika buforowego z mieszadłem, pompy wysokiego cienienia tj. do 40 MPa, zestawu przewodów hydraulicznych do podawania zaczynu pod ciśnieniem do urządzenia wiertniczego. Przewód wiertniczy zakończony jest specjalnym pilotem do kierowania strumienia tłoczonych mediów prostopadle do osi wiercenia.  Iniekcja strumieniowa jest nieodzownym elementem branży geoinżynieryjnej z zakresie zabezpieczenia przed napływem wód gruntowych do wykopu. Możliwe jest wykorzystanie jet-groutingu jako tracona obudowa ścian wykopu w określonych warunkach.

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu przy pomocy tej technologii jest iniekcja wstępującą tzn. wykonuje się ją od dołu w górę. Parametry takie jak liczba obrotów wrzeciona i prędkość wyciągania narzędzia wiertniczego podczas prowadzenia iniekcji jest uzależniona od parametrów gruntu jak i średnicy kolumny jaką chce się wytworzyć w ośrodku gruntowym. Do wykonywania tej technologii niezbędna jest wiedza oraz doświadczenie zdobywane przez lata pracy. FEDRECHT sp. z o.o. posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów do wykonywania iniekcji gruntowych.

Wzmacnianie podłoża

Wzmacnianie podłoża może też odbywać się w określonych warunkach przy pomocy iniekcji niskociśnieniowych. Iniekcje niskociśnieniowe w odróżnieniu do wysokoćnieniowych jak sama nazwa wskazuje prowadzone są podobnym zestawem sprzętu ale przy pomocy niskiego ciśnienia. Metodę tą szeroko stosuje się w przypadku kiedy potrzebne jest np. wypełnienie szczelin, pustek czy innych miejsc w środku gruntowym. Przypadkiem stosowania tej technologii jest przeciwdziałanie sufozji gruntu czyli wypłukiwania drobin ośrodka gruntowego przez ruch wody w danym gruncie. Wypełnienie szczelin  i wolnych przestrzeni za pomocą zaczynu cementowego o odpowiednio dobranych parametrach pozwala na przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku. Nasza spółka posiada doświadczenie w naprawie np. nasypów kolejnych w których powstały puste przestrzenie wytworzone przez naturę. Zasięg penetracji zaczynu cementowego w przypadku iniekcji niskociśnieniowych jest określany na podstawie siatki wierceń jak i badań geologicznych przeprowadzonych przed iniekcją. Odpowiednio dobrany zaczyn cementowy o określonych pramateriach reologicznych infiltruje ośrodek gruntowy wypełniając puste przestrzenie. Z powodu większego ciężaru właściwego zaczynu cementowego w porównaniu z wodą następuje również wypieranie wody w miejscach gdzie prowadzone są iniekcje.

FEDRECHT Sp. z o.o.   |   ul. Kowola 11, 43-220 Bojszowy Nowe   |   tel.(+48) 32 666 31 00   |   NIP:2220901195   |   REGON:365377087   |   KRS:0000636107