Mikropale, kotwy i gwoździe gruntowe

Mikropale, kotwy
i gwoździe gruntowe

Mikropale iniekcyjne

FEDRECHT sp z o.o. posiada w swojej ofercie kompleksowe wzmacnianie podłoża gruntowego obejmującego swoim zakresem również mikropale. Ten rodzaj technologii geoinżynieryjnej po odpowiednim wykonaniu służy do poprawy warunków gruntowych w zakresie nośności lub stateczności skarp. Mikropale mogą służyć jako posadowienie pośrednie obiektów inżynieryjnych miejscach gdzie nie jest możliwe wykonanie np. pali fundamentowych w technologii CFA, FDP lub kolumn DSM przy pomocy ciężkiego sprzętu. Wiertnice do wykonywania mikropali posiadają mniejsze gabaryty w porównaniu do wymienionych wcześniej technologii i mniejszą masę w porównaniu do palownic do wykonywania pali fundamentowych co niejednokrotnie determinuje wybór odpowiedniej technologii dla danego zadnia. Innym zastosowaniem mikropali jest poprawa lub wręcz przywrócenie stateczności skarp czy osuwisk.

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe to technologia szeroko rozpowszechniona w budownictwie inżynieryjnym. Stosuje się ją w np. celu poprawy stateczności ścian wykopu zabezpieczonych ścianką szczelną lub berlińską. Metoda wykonywania kotew jest zbieżna z technologią mikropali. Kotwienie ścian ma zastosowanie przy prowadzeniu głębokich wykopów w sytuacji kiedy nie jest osiągana stateczność ścian obudowy wykopu. Gwoździowanie ma zastosowanie przy budowie różnych obiektów takich jak: obiekty mostowe, drogi prowadzone po obniżeniu terenu rodzimego co wymusza skarpowaniu wykopu, podpory hal czy budynków.

Gwoździe gruntowe

Mikropale iniekcyjne oraz gwoździe gruntowe wykonywane są przy użyciu obrotowo-udarowych urządzeń wiertniczych. Podczas etapu wiercenia prowadzona jest iniekcja zaczynu cementowego o odpowiednich parametrach technologicznych oraz montaż zbrojenia.

Przy etapie wiercenia stosuje się zaczyn cementowy który spełnia szereg funkcji takich jak: penetracja szczelin i mikropęknięć ośrodka gruntowego, transport urobku z otworu wiertniczego i chłodzenie narzędzia wiertniczego. Ciśnienie pod jakim tłoczony jest zaczyn cementowy zależy od oporów przepływu w przewodzie wiertniczym, parametrów reologicznych tłoczonej cieczy jak i od oporów w przestrzeni pierścieniowej.

Po dowierceniu do zaprojektowanej głębokości wykonuje się iniekcję końcową. Przy stale obracającym się przewodzie wiertniczym, poprzez przewód wiertniczy zatłacza się jest zaczyn cementowy o odpowiednio dobranych parametrach reologicznych i technologicznych. Operator wiertnicy stwierdza zakończenie etapu iniekcji końcowej na podstawie obserwacji wypływającego przestrzenią pierścieniową zaczynu cementowego. Po osiągnięciu czasu wiązania i okresie dojrzewania zaczynu cementowego na określonych wcześniej palach dokonuje się sprawdzenia poprawności wykonania oraz założeń projektowych.

Do tego celu instaluje się w zależności od sposobu pracy pala (siła skierowana w dół lub w górę) odpowiednią konstrukcję oraz za pomocą siłownika lub zestawu siłowników oraz odpowiedniej opomiarowania pala lub konstrukcji dokonuje się próbnego obciążenia pala w sposób określony w projekcie próbnego obciążenia tzn. do momentu osiągnięcia wymagających sił i przeciążeń lub do momentu zniszczenia pala poprzez tratę jego stateczności. Do wykonania drugiego rodzaju badania wymagane jest wykonanie dodatkowych pali gdyż po badaniu nie nadaje się on do pracy w sposób w jaki został zaprojektowany gdyż zostaje zerwane połączenie pomiędzy zaczynem cementowym a ośrodkiem gruntowym w którym został wykonany. Wykonanie próbnych obciążeń w zależności od potrzeby może zostać wykonane przez niezależne firmy lub instytucje w celu sprawdzenia poprawności wykonania w danej technologii.

Zestaw do wykonywania powyższych technologii składa się z wiertnicy gąsienicowej o masie 5-20 ton, mieszalnika zaczynu cementowego, pompy do zatłaczania zaczynu cementowego, zestawu węży do podawania zaczynu cementowego do urządzenia wiertniczego. W określonych przypadkach możliwe jest wykorzystanie masztu wiercącego zamontowanego na koparce gąsienicowej co pozwala na wykonanie mikropali i kotew gruntowych w miejscach o ograniczonej dostępności, np. zbocze skarpy czy wnęka z posadzce. Nasza spółka korzysta tylko ze sprawdzonych, doświadczonych i posiadających aprobaty techniczne dostawców żerdzi oraz prętów do wykonywania powyższych technologii, jest to element niezbędny w celu uzyskania powtarzalności każdego pala. Spełnienie tego warunku jest konieczne aby móc oferować usługi wysokiej jakości na runku geoinżynieryjnym. Stalowe pręty służące jako zbrojenie kolumny dobiera się na podstawie wytycznych autora projektu lub są szczegółowo określone w projekcie wykonawczym. Materiał ten różni się w zakresie średnic i grubości ścianki, w przypadku kotew, w zależności od wymagań jakie musi spełniać jak i może posiadać specjalną powłokę antykorozyjną w celu obniżenia wpływu korozji na wytrzymałość pala w czasie eksploatacji. Ochronę antykorozyjną części stalowych stosuje się najczęściej w przypadkach niekorzystnego (korozyjnego) środowiska w jakim wykonywane są mikropale lub kotwy gruntowe jak również w sytuacji kiedy potrzebny jest bardzo długi czas eksploatacji wykonywanego obiektu.

FEDRECHT Sp. z o.o.   |   ul. Kowola 11, 43-220 Bojszowy Nowe   |   tel.(+48) 32 666 31 00   |   NIP:2220901195   |   REGON:365377087   |   KRS:0000636107